Plaasbestuurder/Werktuigkunidge - Robertson

Thursday, 19 May, 2022
anonymous    
Robertson  

Ons kliënt, geleë in die skilderagtige Robertson distrik het ‘n wingerd boerdery.

Die geskikte kandidaat moet ‘n passievolle Tegniese landboukundige wees wat met selfvertroue en ’n verantwoordelikheidsin te werk gaan.

Die posbekleër moet goeie menseverhoudings kan handhaaf, onafhanklik kan funksioneer en eie inisiatief kan gebruik.

 Pos vereistes

 • Matriek + Tegniese kwalifikasies
 • Ten minste 5 jaar ondervinding van wyndruif verbouing
 • Praktiese kennis van wingerd boerdery, organisatoriese vaardighede,  tydbestuursvaardighede en

       toesighoudingsvaardighede

 • Goeie tydsbestuur, menseverhoudinge en kommunikasievaardighede
  • Die vermoë om akkuraat en onder druk te werk en take binne afsnytye af te handel
  • Rekenaar geletterdheid
  • n Kode 14 voertuiglisensie met ‘n geldige PDP sal in u guns tel

 Verantwoordelikhede:

 • Werknemers daagliks effektief te bestuur en te motiveer om daaglikse doelwitte te bereik
 • Roetine instandhouding op alle toerusting; trekkers; spuitpompe, implemente; besproeiingspompe en voertuie.
 • Verantwoordelik te wees vir alle vertakkings, besproeiings skedulering, plaag en onkruid, kunsmis toediening.
 • Naweek diensbeurt

Aansoeke met volledige CV moet gerig word aan: magda@bvpd.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 23 Mei 2022