Opleiding & Ontwikkeling Koördineerder

Friday, 11 January, 2019
Margot Julies     +27218630830
West Coast  

Ons, kliënt, Mouton Citrus is ’n produsent-verpakker-uitvoerder van sitrus en rooibostee geleë in die Citrusdal-omgewing. Hulle is tans op soek na ‘n geskikte persoon om die rol van Opleiding & Ontwikkeling Koördineerder te vul. Die pos rapporteer aan die Bestuurder: Korporatiewe Verantwoorderlikheid & Mouton Foundation

Verantwoordelikhede & take:

Bestuur & Koördinering van Opleiding: (70% van pos)

 • Strategie & Ontwikkeling van die ‘Mouton Academy’ konsep as nuwe projek binne Mouton Citrus
 • Behoefte bepaling, beplanning, begroting en koordinering van die totale opleidings program
 • Skakeling met relevante SETAs, diensverskaffers en befondsingsorganisasies
 • Keuring, ondersteuning en mentor van tersiere studente, internskappe en leerlingskappe in samewerking met relevante departmente

Ondersteunende rol aan die Mouton Foundation: (30% van pos)

 • Ontwikkeling en implementering van kleiner, ad hoc gemeenskapsontwikkelings projekte
 • Behulpsaam wees met administratiewe take bv. befondsingsaansoeke, kommunikasie met staatsdepartemente, reelings tref vir funksies en vergaderings.
 • Behulpsaam wees met opstel van jaarlikse verslae

Vereistes:

 • Toepaslike graad met minimum 3 jaar ervaring OF toepaslike diploma met minimum van 8 jaar ervaring.
 • Goeie kommunikasie & interpersoonlike vaardighede en ‘n passie vir gemeenskapsontwikkeling in die landbou sektor.
 • Selfgeldend met sterk organiseringsvaardighede
 • Goeie rekenaar vaardighede (MS Office)
 • Sterk bestuurskennis van databasis op Excel
 • Geldige bestuurslisensie
 • Kennis van BEE kode rakende Opleiding sal voordelig wees

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2019