Assistent Wynmaker

Tuesday, 7 May, 2019
anonymous    
Stellenbosch  

Doel:

 

Skakel met kliënte rakende bulkwynontvangste en voorbereiding van wyn vir verpakking, sodat wyn betyds en binne spesifikasies is vir voor-bottelerings-goedkeuring. Bestuur van kelderpersoneel.

 

 

Minimum Vereistes:

 

Elsenburg Diploma of soortgelyke gepaste Wynbereidings kwalifikasie.

 

 

Vaardigheidsvereistes:

 

Goeie kennis van Wynbereiding, Kelder Higiëne

  Goeie kennis van Kelder- en Botteleringstegnologie

  Beplanning, Probleemoplossing en Administrasie vaardighede

Goeie Leierseienskappe, Meganiese Kennis

Basiese kennis van Sertifisering

Rekenaarvaardigheid, “Excel” en “Outlook”

 

 

Werksopsomming:

 

Verseker dat alle kelderaktiwiteite deeglik en effektief uitgevoer word.

Personeel bestuur om ‘n dinamiese span te help ontwikkel.

Verseker dat Kwaliteit- en Beroepsveiligheidsstandaarde gehandhaaf word.

Verseker Hoë Higiëne Standaarde

Assisteer met en handhawing van Produksieskedules

Byhou en handhawing van kwaliteitssisteme

 

 

Ondervinding:  Min 3 jaar.

 

Opleiding:  Diploma / Sertifikaat

 

 

STUUR AANSOEKE MET CV’S AAN info@rostberg.co.za