Senior Wynmaker / Wynmaker

Saturday, 19 October, 2019
Auret Nagel     0543378800
Orange River  

Die geskikte kandidaat is ‘n emosioneel volwasse individu met goeie menseverhoudinge, uitstekende kommunikasie vaardighede, sterk interpersoonlike en leierseienskappe wat toepaslik gekwalifiseerd is met ‘n graad en/of diploma in Wingerdbou en Wynkunde.

U sal verantwoordelik wees vir:

  • Bestuur van kelderaktiwiteite en personeel wat onder u ressorteer.
  • Hantering van stelsels en administrasie verwant aan wynbereidingsproses.
  • Produksieproses tesame met risikobestuur.
  • Bestuursadvies aan produsente.
  • Wynbereidingsproses en take verwant aan die pos.
  • Uitvoer en koördinering van wingerdboukundige aktiwiteite saam met wingerdkundiges.

 

Kandidate wat oor ervaring en/of die nodige naskoolse kwalifikasies beskik is welkom om aansoek te doen. Vir die senior wynmaker posisie sal bewese bestuurservaring en ook mark kennis in u guns tel. Meld asseblief die datum van diensaanvaarding en u benaderde salarisverwagting ten opsigte van totale koste van indiensname in u aansoek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.


Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:

- lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds;  ruim verlof en ‘n jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ‘n volledige CV aan:      
 
Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder:
Posbus 544
Upington
8800