Legal services offered

Wednesday, 15 January, 2020
Thinus Alberts     0829329080
Western Cape  

Alberts Prokureurs praktiseer in Somerset-Wes. Ons spesialiseer in die opstel van Individuele-en Besigheidskontrakte asook van Testamente, hanteer die bereddering van bestorwe Boedels, oordragte en opstel van Koopooreenkomste. Ons Eksekuteursfooi in bereddering van bestorwe boedels is onderhandelbaar. Ons doen ook invorderings. Besoek ons webtuiste vir meer inligting, by www.albertsattorneys.co.za of skakel Thinus Alberts by 082 932 9080 of stuur ‘n e-pos na thinus@albertsattorneys.co.za

Alberts Attorneys practice in Somerset West. We specialise in drafting of Individual and Business contracts as well as Wills, handle administration of deceased Estates, transfers and drafting of Purchase Agreements. The Executor's fee is negotiable in the administration of deceased estates. We also do collections. Visit our website for more information, at www.albertsattorneys.co.za or call Thinus Alberts at 082 932 9080 or send an email to thinus@albertsattorneys.co.za