Administratiewe Assistent

Wednesday, 12 February, 2020
anonymous    
Paarl  

Permanente posisie

Werksdae: Maandag tot Saterdag

Ure: Halfdag / Aanpasbaar, afhangend van operasionele behoeftes

Knus Karoo Kombuis in die Paarl verlang ‘n persoon met ‘n positiewe, energieke en entoesiastiese ingesteldheid om by hulle aan te sluit.

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees:

 • hanteer alle e-pos korrespondensie en navrae vir funksies
 • interne skakeling en kommunikasie met personeel
 • verantwoordelik vir sosiale media
 • bystand met bemarking
 • bystand met bestuurstake
 • instaan vir Restaurant Bestuurder soos en wanneer nodig
 • aankope soos en wanneer nodig
 • ad-hoc take wat verband hou met die aard van die pos

Aansoeke word ingewag van kandidate wat aan die volgende voldoen: 

 • 2-jaar ondervinding in ‘n soortgelyke pos
 • uitstekende administratiewe vaardighede
 • uitmuntende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
 • goeie menseverhoudinge
 • goeie rekenaarvaardigheid
 • persoon moet aanpasbaar wees
 • die vermoë om akkuraat te werk en vooruit te kan beplan
 • bereidwilligheid om geskeduleerde vakansiedae en Saterdae te werk

‘n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en verpligtinge word aangebied.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Rig u CV en salarisverwagting voor 29 Februarie 2020 aan e-pos paarlrecruit@gmail.com

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.