Persoonlike Assistent / Administratiewe Assistent

Wednesday, 12 February, 2020
anonymous    
Paarl  

Permanente pos

Paarl

Werksdae: Maandag tot Vrydag

Ure: 08:00 – 13:00

 

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees:

 • dagboekbestuur
 • skeduleer en reël vergaderings
 • algemene kantoorfunksies (liaseer-, druk- en tikwerk)
 • reisreëlings
 • dag-tot-dag korrespondensie
 • neem van notules tydens vergaderings
 • skakeling met personeel, verskaffers en kliënte
 • bestuur die Bestuurder se persoonlike verpligtinge en reëlings wat getref moet word
 • ad-hoc administratiewe pligte

Aansoeke word ingewag van kandidate wat aan die volgende voldoen:

 • 4-jaar ondervinding in ‘n soortgelyke pos
 • uitstekende administratiewe vaardighede
 • vermoë om ten alle tye konfidensieel op te tree en inligting sodanig te hanteer
 • uitmuntende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
 • goeie menseverhoudinge
 • uitstekende rekenaarvaardigheid
 • vermoë om onafhanklik te funksioneer en probleemoplossing
 • betroubaar, lojaal en eerlik
 • noukeurige aandag aan detail
 • die vermoë om akkuraat te werk en vooruit te kan beplan

‘n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en verpligtinge word aangebied.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Rig u CV en salarisverwagting voor 6 Maart 2020 aan e-pos paarlrecruit@gmail.com

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.