Bemarker En Tegniese Adviseur – Wingerd En Steenvrugte - Stellenbosch

Thursday, 13 February, 2020
Lee-Zanne Flaatten     0824188747
Stellenbosch  

Hierdie gevestigde onderneming wat spesialiseer in die kweek, verspreiding en ontwikkeling van hoë kwaliteit vrugtebome en plantmateriaal beskik tans oor die bogenoemde posisie

Pligte behels die volgende:

  • Bemarking van nuwe en bestaande wingerd- en steenvrugkultivars
  • Lewering van tegniese ondersteuningsdienste aan kliënte in die Wes-Kaap

Hierdie is ‘n loopbaangeleentheid vir ‘n energieke, selfgedrewe persoon met ‘n doelwitgemotiveerde ingesteldheid.

Verdere vereistes vir hierdie pos is as volg:

  • Sc. of ander toepaslike landbougraad of -diploma

OF ‘n kwalifikasie in bemarking met ervaring in hortologie

  • Ondervinding en landboutegniese kennis van produksiepraktyke in bogenoemde gewasse
  • Uitstekende kommunikasie en interpersoonlike vaardighede
  • ‘n Passie vir mense en bemarking
  • Bereidwilligheid om gereeld te reis in die Wes-Kaap
  • Rekenaarvaardigheid in MS Office
  • Goeie vaardigheid in Afrikaans en Engels

‘n Mededingende vergoedingspakket is onderhandelbaar volgens kwalifikasie en ervaring.  Meld asb u salarisverwagting op die aansoek, asook kontakbare verwysings.

Rig ‘n volledige CV in WORD formaat met kontakbare verwysings by die aansoek voor of op 28 Februarie 2020: inadmin@mweb.co.za