Plaasbestuurder (Vrugte en Wingerd) / Landgoedbestuurder

Tuesday, 16 June, 2020
anonymous    
Paarl  

Ons verlang 'n toegewyde persoon met 'n positiewe lewenshouding en 'n passie en liefde vir boerdery in die Paarl.

 Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik wees:

 • bestuur van produksie aspekte (snoei, besproeiing, bemesting, oes, ensovoorts)
 • instandhouding en bestuur van geboue en infrastruktuur
 • personeelbestuur
 • instandhouding en bestuur van masjinerie en toerusting
 • begroting opstel en bestuur
 • rekordhouding en samestelling van produksieverslae
 • kwaliteitsbestuur
 • alle ander pligte wat met die pos verband hou

 Die volgende word vereis:

 • toepaslike naskoolse kwalifikasie
 • minimum 4-jaar ondervinding in soortgelyke posisie
 • kennis van kwaliteitsbeheerstelsels en oudits
 • vermoë om onder druk te kan werk
 • sterk interpersoonlike en leierskapvaardighede
 • goeie menseverhoudinge
 • syfer- en rekenaarvaardig
 • onafhanklik kan werk
 • sober gewoontes
 • 'n natuurlike praktiese aanleg sal in die persoon se guns tel
 • innoverende denkwyse

 'n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en verpligtinge word aangebied.

 Rig u CV teen 30 Junie 2020 aan Anel Odendaal by e-pos recruitment.hr@historicwines.co.za

 As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.