Junior plaas- en landgoedbestuurder

Thursday, 6 August, 2020
anonymous    
Paarl  

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik wees:

 • bestuur van produksie aspekte (snoei, besproeiing, bemesting, oes, ensovoorts)
 • instandhouding en bestuur van geboue en infrastruktuur
 • personeelbestuur
 • instandhouding en bestuur van masjinerie en toerusting
 • begroting opstel en bestuur
 • rekordhouding en samestelling van produksieverslae
 • kwaliteitsbestuur
 • alle ander pligte wat met die pos verband hou

 Die volgende word vereis:

 • toepaslike naskoolse kwalifikasie
 • minimum 3-jaar ondervinding in soortgelyke posisie
 • kennis van kwaliteitsbeheerstelsels en oudits
 • vermoë om onder druk te kan werk
 • sterk interpersoonlike en leierskapvaardighede
 • goeie menseverhoudinge
 • syfer- en rekenaarvaardig
 • onafhanklik kan werk
 • sober gewoontes
 • 'n natuurlike praktiese aanleg sal in die persoon se guns tel
 • innoverende denkwyse

 'n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en verpligtinge word aangebied.

 Rig u CV teen 20 Augustus 2020 by e-pos hwcrecruitment@gmail.com 

 As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.