Administratiewe Beampte

Tuesday, 20 October, 2020
anonymous    
Paarl  

'n Maatskappy in die Paarl verlang 'n persoon met 'n positiewe, energieke en entoesiastiese ingesteldheid om by hulle Maatskappy aan te sluit. 


Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees (alhoewel die pos nie beperk is tot net hierdie take nie):

-algemene kantoorfunksies (liaseer-, druk- en tikwerk)

-verantwoordelik vir kleinkas en maandelikse rekonsiliasies

-verwerking en hantering van fakture, volgens begroting

-behartig administrasie van personeelaangeleenthede

-neem van notules  tydens vergaderings

-ontvangs en hantering van telefoonoproepe

-ad hoc administratiewe pligte

-beplan en reel van funksies, opleidings & vergaderings

-help op databasis op datum te hou

-nuusbrief en social media bestuur

 Aansoeke word ingewag van kandidate wat aan die volgende voldoen:

-toepaslike naskoolse kwalifikasie

-minimum 3 jaar toepaslike ondervinding

-goeie menseverhoudinge en vermoë om in spanverband te kan werk

-uitmuntende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels

-rekenaarvaardig in Word, Powerpoint, Excel, Outlook

-die vermoë om akkuraat te werk en vooruit te kan beplan


'n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en verpligtinge word aangebied.


Diensaanvaarding: 1 Januarie 2020

Rig u CV voor 13 November by e-pos aan recruitment.hr@historicwines.co.za 

As u binne 2 weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.