Plaas Toesighouer

Friday, 18 December, 2020
anonymous    
Franschhoek  

La Motte Landgoed in die Franschhoekvallei verlang 'n toegewyde, vindingryke persoon met 'n positiewe lewenshouding en ‘n passie vir die landboubedryf om aan te sluit by die Plaasspan.

 Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik wees:

* delegeer Plaasbestuurder se opdragte aan werknemers

* toesien dat alle opdragte korrek uitgevoer word                           

* administrasie wat insluit: verlofvorms van personeel

* gee vir personeel nodige leiding en advies om take te verrig

* vervoer van werknemers

* byhou van toerusting inventaris

* meld enige insidente / voorvalle aan by Plaasbestuurder

* uitreik van uniform en toerusting aan werknemers

* aankope by Kaap-Agri

* aflewerings soos en wanneer nodig

* ad-hoc take

 Die volgende word vereis:

* graad 12

* vyf jaar ervaring in ‘n soortgelyke posisie in die wynbedryf                     

* vermoë om onder druk te kan werk

* uitmuntende  kommunikasievaardighede

* goeie menseverhoudinge    

* bestuurslisensie

* goeie skryf en lees vermoë 

* bereidwilligheid om oortyd en naweke te werk

* eie Vervoer

* kennis oor essentiële olies en olywe sal in die persoon se guns tel

 La Motte bied ‘n mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan die bostaande vereistes en pligte.

 Rig asb. u CV en dekbrief om Anél Odendaal by e-pos recruitment.hr@historicwines.co.za voor 11 Januarie 2021 te bereik. 

 As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.