Kelderbestuurder - Rostberg Bottelering

Tuesday, 6 April, 2021
Leo Burger     +27 21 855 0991
Stellenbosch  

Vereistes:

 • ‘n Toepaslike kwalifikasie in Wingerd- en Wynkunde.
 • Rekenaarvaardigheid in MS Excel veral.
 • Moet Afrikaans en Engels magtig wees.
 • Moet basiese laboratoriumontledings van wyn kan doen.
 • Moet geldige bestuurslisensie hê asook eie vervoer na en van werksplek.
 • Kennis van Wyn Sertifiseringstelsel en wetlike aspekte van wyn en spiritus.
 • Vurkhyserlisensie, of bereid om die opleiding te ondergaan.
 • Basiese meganiese vaardigheid.
 • Vermoë om keldermasjienerie te beheer indien nodig.
 • Bereid wees om na ure te werk.
 • Nie-roker.

 Eienskappe:

 • Vriendelike persoonlikheid, hardwerkend, behulpsaam, respek betoon.
 • Innoverend wees en onafhanklik kan optree.
 • Inisiatief neem en leiding gee in sy/haar veld.
 • Goeie kommunikeerder en spanwerker.
 • Goeie menseverhoudinge handhaaf.

 Pligte:

 • Voor inname monsters ontvang en terugvoering aangaande ontledings.
 • Inname van wyn vir bottelering volgens botteleringskedule.
 • Voorbereiding van wyn vir bottelering.
 • Deurlopende kommunikasie met kliente.
 • Byhou van werkskaarte vir elke produk.
 • Inname van spiritus en rekordhouding daarvan.
 • Vermenging van spiritus volgens kliente se voorskrifte.
 • Rekordhouding van bulkwyn/spiritus en versorging daarvan.
 • Bystand met BRC, IFS en IPW regulasies en voorskrifte.
 • Skakeling met Kliënte, Produksiebestuurder, Kwaliteitsbestuurder, kollegas.

 

Stuur aansoeke aan: Leo Burger (leo@rostberg.co.za) voor of op 19 April 2021.