Laboratoriumkoördineerder

Thursday, 15 April, 2021
Margot Kemp     0224821134
Swartland  

Die posbekleër is verantwoordelik vir die effektiewe funksionering van Swartland Wynkelder se wynlaboratorium in samewerking met die Kwaliteitsbestuurder.   Die persoon verseker akkurate wynontledings en pas voorgeskrewe standaarde toe tydens ontledings.

Verantwoordelikhede:

 • Kwaliteitsbestuur m.b.t die laboratorium
 • Instandhouding van apparate
 • Laboratorium Ontledings (Chemie & Mikrobiologie)
 • Personeelbestuur
 • Finansies en Administrasie

Kwalifikasies:

 • Ten minste 2 jaar ondervinding in ‘n wynlaboratorium en dus kennis van wyn ontledings
 • ‘n Nasionale diploma in Voedseltegnologie of BSC graad sal tot voordeel wees.

Minimum Vaardighede:

 • Rekenaarvaardig
 • Goeie menseverhoudinge
 • Syfer- en Taalvaardig (Afrikaans en Engels)
 • Goeie Skryfvermoë
 • Goeie Beplannings- en probleemoplossingsvaardighede
 • Bestuursvermoë
 • Moet onder druk kan werk

Indien u belanstel stuur asb CV per epos aan:
applications@swwines.co.za