Instandhouding en werkswinkel-assistent

Tuesday, 1 June, 2021
anonymous    
Stellenbosch  

 

Rapporteer aan

 

Werkswinkel Bestuurder/Plaas Bestuurder

 

 

Aantal Ondergeskiktes

 

 

4

 

 

Doel van Pos

 

Assisteer die Werkswinkel Bestuurder met die instandhouding van alle voertuie, trekkers, waeans, pompe, masjienerie en gereedskap en verseker dat alle rekordhouding van alle instandhoudings aksies geskied. 

Assisteer in alle administratiewe take wat lisensieering, logistieke beheer, brandstof verbruik en aanvulling aanbetref.  Assisteer in alle algemene instandhouding aksies van geboue, strukture en paaie.     

 

Sleutel Verantwoordelikehede

 

1.  Instandhouding:

 

Ø  Instandhouding van alle voertuie (logs, dienste, lisensieering, regmaak, skoonmaak)

Ø  Rekordhouding van alle voertuig bewegings

Ø  Reel van vervoer van plaas

Ø  Rekordhouding en aanvulling van brandstof voorraad

Ø  Instandhouding van alle paaie

Ø  Instandhouding van plaas strukture

Ø  Instandhouding van privaat huise

Ø  Instandhouding van huur en publieke strukture

Ø  Beheer en bestuur alle gereedskap/masjienerie en benodighede van instandhoudings span

 

2.  Personeel Bestuur:

 

Ø  Sien toe dat OHS maatreels in plek is en gevolg word

Ø  Personeel administrasie (verlof en oortyd)

Ø  Uitwerk van ry beurte

 

 

Sleutel Vaardighede / Bevoegdhede

 

Geldige ry bewys

Rekennaar vaardighede (word/excell)

 Moet onafhanklik kan werk

 Tegniese vaardighede/kennis sal tot voordeel wees