Tydelike Ontvangsdame - Markverwant

Friday, 4 June, 2021
Mariette van der Walt     021 887 6823
Stellenbosch  

SAPO Trust, `n spesialis sagtevrugte plantverbeteringsorganisasie op Fleurbaix Plaas, Stellenbosch beskik oor ‘n tydelike vakature vir ’n Ontvangsdame vanaf 1 Julie 2021 vir vier maande tot einde Oktober 2021.

Kandidate moet ten minste oor matriek en/of hoёr kwalifikasie asook oor ondervinding van ten minste drie jaar van skakelbord/ontvangs, voertuiglogistiek, notules en liasering beskik.  Kandidate moet vlot tweetalig en rekenaarvaardig wees met ondervinding van MS Word, Excell, Powerpoint en Access.  Eie vervoer is noodsaaklik.

Sluitingsdatum: Donderdag, 10 Junie 2021