Vacancy - General Administrative Person / Veelsydige Administratiewe Persoon

Friday, 9 July, 2021
Alwyn Du Plessis     0236263661
Robertson  

Springfield Estate, situated in Robertson, currently has the following vacancy:

General Administrative Person

The duties for this position are as follows:

  • Sourcing of goods, collection of quotes and ordering goods for the farm, winery, and workshop.
  • Communication with institutions and authorities regarding permits, licenses, and insurance.
  • Communication between various management levels on the farm.
  • Other Ad-Hoc duties as requested.

A suitable tertiary qualification, previous experience in a similar position in the wine industry, and knowledge of the EZYWINE-wine programme will count in your favour.

The ideal candidate must have strong administrative skills, be calm, organised, and able to work under pressure.

Applications close 20 July 2021.

Applications can be sent to:

Alwyn Du Plessis

023 626 3661

admin@springfieldestate.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Springfield Landgoed
, geleë in Robertson, beskik tans oor die onderstaande vakature:

Veelsydige Administratiewe Persoon

Die pos behels die volgende:

  • Verkryging (sourcing) van goedere, invordering van kwotasies en bestelling daarvan  vir die boerdery, kelder en werkswinkel .
  • Kommunikasie met instansies rakende permitte, lisensies en versekering.
  • Kommunikasie tussen verskillende bestuursvlakke op plaas.
  • Ander Ad Hoc verpligtinge soos versoek.

‘n Toepaslike naskoolse kwalifikasie,  vorige ondervinding in ‘n soortgelyke betrekking in die wynbedryf, en kennis van die EZYWINE- wyn program sal gunstig oorweeg word.

Persoon moet administratief sterk wees, kalm, georganiseerd en onder druk kan werk.

Aansoeke sluit 20 Julie 2021.

Stuur aansoeke aan: Alwyn du PlessisPosbus 770Robertson 6705

E-pos:  admin@springfieldestate.com