Junior Kampterrein Bestuurder

Thursday, 7 October, 2021
anonymous    
Wellington  

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees: 

 • Bystand met Bestuur van Kampterrein
 • Algemene personeeladministrasie
 • Bystand met die opstel van bedryfs- en kapitaalbegrotings
 • Daaglikse kontantvloei bestuur
 • Instandhouding van geboue en terrein
 • Netheid van kampterrein
 • Vriendelike ontvangs, verwelkoming en afsien van gaste
 • Hantering van alle klagtes en probleme tydens kampe
 • Ad-hoc take en administrasie wat met die rol verband hou

Die volgende kriteria is van toepassing:

 • Toepaslike naskoolse kwalifikasie
 • Ten minste 4 jaar ondervinding in ‘n soortgelyke rol
 • Uitstekende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels (‘n derde taal sal voordelig wees)
 • Uitstekende finansiële- en administratiewe bestuursvaardighede
 • Uitstekende mense-verhoudinge
 • Professionele voorkoms en optrede
 • Passie vir jeug en gemeenskap ontwikkeling
 • Sterk leiereienskappe
 • Rekenaarvaardigheid in Word, PowerPoint, Excel en Outlook
 • Bereid om oortyd en naweke te werk

’n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande kriteria word aangebied.

Rig asb. u CV voor 22 Oktober 2021 aan Anél by recruitment.hr@historicwines.co.za

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.