Junior Rekenmeester - 25 - 30 CTC depending on experience

Tuesday, 14 December, 2021
Beverley     0767235606
Helderberg  

Ons klient ‘n gevestigde vrugte uitvoerder in Somerset Wes beskik tans oor hierdie uitdagende geleentheid vir ‘n dinamiese persoon wat in besit is van ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie. Ondervinding in die vrugtebedryf sal in die aansoeker se guns tel.

Kontak Beverley@spencerrogers.co.za

Die suksesvolle kandidaat kan onafhanklik, asook in spanverband goed saamwerk en sal aan die Senior Rekenmeester rapporteer. Die verantwoordelikhede sluit die volgende in: 

Faktureering
Boekhouding tot op proefbalans stadium
Debiteure & krediteure
BTW en ander statutêre opgawes
Opstel van jaarlikse begroting
Kontantvloei
Bystand met eksterne oudit voorbereiding
Asook ander take verwant aan die pos.

Die ideale kandidaat is rekenaarvaardig, baie deeglik, akkuraat en resultaat gedrewe.

In ruil vir jou bydrae bied ons ’n mededingende vergoedingspakket aan R25 - R30K pm CTC.

Stuur jou CV en onlangse kop & skouer photo na Beverley@spencerrogers.co.za

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.