Die Mas van Kakamas parshulp / assistent wynmaker 2022

Friday, 14 January, 2022
André Landman     071 015 7131
Northern Cape  

Die Mas van Kakamas, geleë op die oewer van die Oranjerivier, is op soek na 'n parshulp / assistent wynmaker vir die 2022 seisoen.

Die gekose kandidaat sal help en verantwoordelik wees vir die volgende:

- monitering van wingerd en neem van suikers
- alle pars aktiwiteite in wingerd en kelder
- monitering van fermentasie
- algemene byvoegings en rekordhouding
- help met verstoking van rabat vir brandewyn doeleindes
- maak en vermenging van brandewyn en gin
- algemene higiëne in kelder
- ander kelder aktiwiteite en take soos nodig

Daar sal van die aansoeker verwag word om oortyd en naweke te werk indien nodig. 

'n Toepaslike kwalifikasie in wingerd en wynkunde sal in die aansoeker se guns tel.

'n Mededingende vergoedingspakket, wat verblyf insluit, sal aangebied word.

Rig asb alle aansoek so spoedig moontlik aan wine@diemas.co.za

Diensaanvaarding sal so spoedig moontlik wees. Kontrak sal ongeveer 4 maande wees.