Assistent Produksiebestuurder – Tafeldruiwe

    +27218630830
West Coast  

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za

 

Ons kliënt is ‘n groot rolspeler in die vrugteproduksie opmgewing. Hulle beskik tans om ‘n geleentheid vir ‘n Assistent Produksiebestuur vir tafeldruiwe by hul produksie-eenheid in Van Rhynsdorp. Die Assistent Produksiebestuurder sal mede-verantwoordelik wees vir die bestuur van ‘n 100+ hektaar tafekdruifeenheid. 

Vereistes: 

 • ‘n Toepaslike naskoolse kwalifikasie in landbou
 • 5-Jaar toepaslike ervaring in ‘n tafeldruif omgewing wat ook die pakstoor insluit
 • Relevante ervaring van reguleringsvereistes en gehalte akkreditering stelsels, bv. GlobalGap en SIZA
 • Goeie mense verhoudinge en kommunikasie vaardighede
 • Leier eienskappe
 • Rekenaarvaardig 

Verantwoordelikhede:

 • Produksiebeplanning en kontrole van bestaande wingerd
 • Vestiging van jong wingerd
 • Bestuur van produksie doelwitte
 • Bestuur van besproeing en chemikalië
 • Bestuur van personeel (aanstellings, opleiding & loon administrasie

 Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

 Indien u nie binne drie weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

 

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za