Kosterekenmeester Assistent

    0824188747
Paarl  

Akademiese kwalifikasies:

 • ‘n Toepaslike tersiêre graad
 • Rekenaarvaardig; spesifiek in MS Excel

 Vereistes:

 • Sistematiese, deeglike en noukeurige werksetiek
 • Ingestel op detail en akkuraatheid
 • Vermoë om onder druk te kan werk
 • Vermoë om sperdatums te haal
 • Bestuursrekeningkunde en standaardkoste beginsels essensieël
 • Gewillige en leergierige ingesteldheid
 • Aanpasbaar
 • Vermoë om in spanomgewing te kan werk
 • Vlot tweetalig (Engels en Afrikaans)

 Die kandidaat sal verantwoordelik wees vir die volgende:

 • Verwerk en prosesseer hoë volume operasionale/finansiële inligting binne gegewe & voorafgestelde tydsraamwerk
 • Weeklikse voorbereiding van produsente betalings:
  • Koste toedeling vanaf fakture
  • Prosessering van verkoopsfakture (“Account Sales”)
  • Teboekstelling op DiPAR
 • Weeklikse rekonsiliasies en kontroletoetsing
 • Werk effektief saam in spanverband met logistieke- en bemarkingspanne
 • Ad-hoc navrae van interne departemente

Email CV: inadmin@mweb.co.za