Landbou-Ekonoom

    +27218630830
West Coast  

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za

Ons kliënt in die Weskus is tans op soek na ‘n Landbou-Ekonoom wat deel kan vorm van hul produksiespan.

Minumum vereistes:

 • ‘n Toepaslike kwalifikasie in Rekeningkunde/Lanbou Ekonomie
 • 2-3 jaar ervaring in die vrugte verbouing omgewing
 • Blootstelling aan koste/rekeningkundige omgewing
 • Blootstelling aan besigheidsintelligensie sal voordelig (bv Qlikview, Power BI)
 • Ervaring in IT Stelsels en Databasis bestuur
 • Kommunikasie vaardighede op grondvlak en bestuursvlak
 • Leierskaps vaardighede
 • Detail gefokus
 • Vermoë om tendense en kritiese eienskappe te identifiseer uit groot hoeveelhede data
 • Selfgedrewe met vermoë om interafhanklik te kan funksioneer
 • Vermoë om buite die boks te dink

 Verantwoordelikhede:

 • Stelsels, veral t.o.v. rekeningkundige informasie
 • Personeel Produktiwiteits- meting en ontsluiting, met oorhoofse verantwoordelikheid oor lone
 • Inligtingstegnologie en sake-intelligensie asook databasisbestuur
 • Finansiele lewensvatbaarheid modelle
 • Koste verslagdoening/ontleding van begrotings afwykings
 • Vloot en toerusting allokasie

  Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

 

Indien u nie binne drie weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za