Rekenmeester

   
Cape Town  

Lourensford Wynlandgoed , geleë in Somerset West, beskik tans oor die volgende posisie.

REKENMEESTER

Die suksesvolle aansoeker moet ten volle tweetalig wees, organisatories, onder druk en baie noukeurig kan werk asook ’n sterk aanvoeling vir finansies hê.  ’n Toepaslike rekeningkundige kwalifikasie en 3-5 jaar ondervinding van rekeningkundige werk tot op proefbalansstadium is vereistes vir hierdie pos.  Kennis van (Ezy Wine en Accpak) sal in die aansoeker se guns tel.

Die aansoeker rapporteer direk aan die Hoofbestuurder en is verantwoordelik vir *bank rekonsiliasies *prossesering van kredietkaartbetalings *voorraadkontrole *rekonsiliëring van debiteure en debiteure invorderings *fakturering * SARS adminsitrasie *opstel en uitstuur van maandstate *SAWIS/doane en aksyns administrasie *ander adhoc administratiewe en finansiële funksies.

In ruil bied Lourensford Wynlandgoed ’n mededingende vergoedingspakket aan.

Doen asseblief aanlyn aansoek by www.m3online.co.za voor 09:00 op 10 Julie 2018.  Vir enige verdere navrae kontak vir Ilze van Niekerk by 021 863 1444.            

Diensaanvaarding:  So spoedig moontlik 

Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang nie, kan u a anvaar dat u aansoek  onsuksesvol was.