Kosterekenmeester Assistent - 7130

    0824188747
Paarl  

KOSTEREKENMEESTER ASSISTENT - PAARL - Vrugte uitvoer maatskappy

Akademiese kwalifikasies:
• ‘n Toepaslike tersiêre graad 
• Rekenaarvaardig; spesifiek in MS Excel

Vereistes:
• Sistematiese, deeglike en noukeurige werksetiek
• Ingestel op detail en akkuraatheid
• Vermoë om onder druk te kan werk
• Vermoë om sperdatums te haal 
• Bestuursrekeningkunde en standaardkoste beginsels essensieël
• Gewillige en leergierige ingesteldheid
• Aanpasbaar
• Vermoë om in spanomgewing te kan werk
• Vlot tweetalig (Engels en Afrikaans)

Die kandidaat sal verantwoordelik wees vir die volgende:
• Verwerk en prosesseer hoë volume operasionale/finansiële inligting binne gegewe & voorafgestelde tydsraamwerk
• Weeklikse voorbereiding van produsente betalings:
o Koste toedeling vanaf fakture
o Prosessering van verkoopsfakture (“Account Sales”)
o Teboekstelling op DiPAR
• Weeklikse rekonsiliasies en kontroletoetsing
• Werk effektief saam in spanverband met logistieke- en bemarkingspanne
• Ad-hoc navrae van interne departemente

Email CV: inadmin@mweb.co.za