Rekenmeester

    +27828940309
Swartland  

Riebeek Kelder (Edms.) Bpk, ‘n gevestigde wynmaatskappy in die skilderagtige Riebeekvallei, beskik tans oor bogenoemde geleentheid in die finansiële afdeling by ons kantore te Riebeek Kasteel. 

Veratwoordelikhede sluit in: ∙  hulp met opstel van finansiële state tot op proefbalans stadium ∙ bestuur van debiteure en krediteure ∙ hantering van alle buitelandse transaksies ∙ totale administrasie en bestuur van aksynsbetalings ∙ ander administratiewe funksies binne die finansiële afdeling. Die ideale posbekleër beskik oor die volgende: ∙ B.Com-graad of Diploma in Finansiële Bestuur / Koste-en Bestuursrekeningkunde ∙ bewese praktiese ervaring as Rekenmeester ∙ rekenaargeletterdheid (gevorderde kennis van rekeningkundige stelsel en Excel) ∙ detail-georiënteerd en goeie projekbestuursvaardighede ∙ uitsonderlike kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede ∙ blootstelling aan EzyWine sal as ‘n verdere aanbeveling dien. In ruil vir u bydrae bied Riebeek Kelder (Edms.) Bpk. ‘n mededingende vergoedingspakket aan. 

Doen asseblief aansoek by andre@riebeekcellars.co.za voor 09h00 op 10 September 2018. Diensaanvaarding:so spoedig moontlik