Financial Assistant

    0218722648
Wellington  

Ons klient in Wellington is opsoek na Finansiële Assistant.

Verantwoordelik vir die insleutel van alle krediteure, kasboeke, kleinkaste, joernale,

subkontrakteursbondels, registrasie van fakture en druk van tjeks.

 

HOOFFUNKSIES:

DEBITEURE

Ontvang alle subkontrakteurs fakture met ondersteunende dokumentasie op ‘n

daaglikse basis en verseker dat datumstempel op fakture is.

Nagaan en voorbereiding van alle subkontrakteurs POD’s vir korrekte

dokumentasie aangeheg voor fakturering aan kliënt.

Opskryf van debiteure bondels en deurgee aan debiteure afdeling.

Opvolg van kwotasies en bestelnommers en loadcons voor fakturering.

Ontvang debiteure fakture daagliks terug van debiteure afdeling.

 

KREDITEURE

Nagaan van subkontrakteurs fakture vir korrekte bedrag gefaktureer (soos per

subkontrakteurs instruksie - loadcon).

Opmaak van krediteure bondels per subkontrakteur vir nagaan deur

rekenmeester en invoering op Syspro.

Deurgee van alle diverse uitgawes aangegaan deur subkontrakteurs tov eise,

diesel, tol, herstelwerk ens. vir fakturering deur debiteure en verhaling van

maandelikse betaling.

Rekonsiliasie van krediteure betalings per maand.

Uitstuur van betalingsbewys aan alle subkontrakteurs.

 

SUBKONTRAKTEURS AFLEWERINGSNOTAS

Verkry uitstaande subkontrakteurs afleweringsnota lys weekliks (elke

Maandag) by die debiteure afdeling.

Verwittig elke subkontrakteur twee keer per week watter afleweringsnota’s

uitstaande is.

Verkry fakture, afleweringsnotas tesame met stawende bewyse so spoedig

moontlik by subkontrakteur.

DaaglikseOpvolg van uitstaande subkontrakteur dokumentasie telefonies en

per e-pos.

Weekliks (elke Vrydag) ‘n lys van uitstaande afleweringnotas met betrekking

tot subkontrakteurs aan Bestuur voorlê met redes.

Daaglikse opvolg van uitstaande POD’s en redes vir lank uitstaande POD’s.

Hantering van alle subkontrakteurs navrae mbt hulle rekeninge.

Liassering van alle dokumentasie tov debiteure en krediteure van

subkontrakteurs.

 

Byhou van die subkontrakteurs register met betrekking tot:

(a) subkontrakteurs - faktuur ontvang

(b) Anderson Transport subkontrakteur fakture gefaktureer.

 

4ALGEMEEN

Weeklikse rekonsiliasie van subkontrakteurs wat diesel op Anderson se Shell

rekening ingooi teenoor inkomste verdien.

Daaglikse opvolg van uitstaande POD’s en redes vir lank uitstaande POD’s.

Berei verslag voor vir Bestuur.

Hantering van alle subkontrakteurs navrae m.b.t. hulle rekeninge.

Liassering van alle dokumentasie tov debiteure en krediteure van

subkontrakteurs.

Nagaan van invoere op krediteure stelsel (Syspro).

Informasie aanvra en opvolg soos benodig vir BEE Verifikasie.

 

LIASSERING

Liassering van alle dokumentasie en drukstukke - krediteure bondels,

kasboeke, kleinkas en maandeinde

Liassering van joernale.

Liassering van maandelikse dokumentasie soos versoek deur Bestuur.

 

Salaris: R10 000 – R12 000

 

Stuur cv aan: desmaine@vinerecruitment.co.za