Menslike Hulpbron Beampte

    0218768026
Franschhoek  

Historic Wines of the Cape in die Franschhoekvallei verlang ‘n dinamiese persoon met ‘n sterk administratiewe agtergrond en uitstekende menseverhoudinge.  

Die persoon in die posisie rapporteer direk aan die Groep Menslike Hulpbron Beampte.

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees:

 • opstel van dienskontrakte en prestasie-ooreenkomste
 • opstel en plasing van werwingsadvertensies
 • saamstel van induksieprogramme vir nuwe personeel
 • administrasie van leerlingskapprogramme
 • byhou van opleidingsregisters
 • neem van notules tydens vergaderings
 • reëlings ten opsigte van personeelbyeenkomste
 • elektroniese byhou van personeelrekords
 • liassering van dokumentasie
 • ander ad hoc- administratiewe funksies

Die volgende kriteria is van toepassing:

 • ten minste twee jaar ondervinding in ‘n soortgelyke pos
 • graad 12 en ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie
 • uitmuntende kommunikasievermoë en taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
 • sterk werkdissipline en vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende menseverhoudinge en vermoë om in spanverband te kan werk
 • puik organiseervaardighede
 • rekenaarvaardigheid in Word, Excel en Outlook
 • ervaring van die wynbedryf sal in die kandidaat se guns tel, maar is nie ‘n vereiste nie

‘n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande verantwoordelikhede en kriteria word aangebied.

Rig asb. u CV en dekbrief voor Vrydag 2 November aan Anél Odendaal by e-pos anel@historicwines.co.za .

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.