Junior Restaurant Manager

    0218768026
Franschhoek  

Pierneef à La Motte Restaurant in die Franschhoekvallei verlang ‘n persoon met ‘n positiewe, energieke en entoesiastiese ingesteldheid en die vermoë om druk goed te hanteer.   

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees: •die verwelkoming en vriendelike behandeling van gaste • hantering van gaste se navrae • koördinering van restaurantaktiwiteite • afsluiting van kasregister • interne skakeling met die kombuis- en bemarkingsafdeling • organiseer en aanbied van funksies en verwante byeenkomste • toesighouding oor restaurantpersoneel • voorraadbeheer • ad hoc- administratiewe take.

Aansoeke word ingewag van kandidate wat aan die volgende voldoen: • ‘n kwalifikasie in hotelbestuur, of verwante tersiêre opleiding • ten minste twee jaar ondervinding in ‘n soortgelyke hoedanigheid • goeie algemene kennis van kos en wyn • sterk leierseienskappe • hardwerkendheid en goeie menseverhoudinge • uitmuntende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels• bereidwilligheid om geskeduleerde vakansiedae, Saterdae en Sondae te werk.

Pierneef à La Motte bied ‘n mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en verpligtinge.

Rig asb. u CV om Anél Odendaal by ao.hr@historicwines.co.za voor 21 November 2018 te bereik.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik. 

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.