Bestuurder: Hortologie

    0218630830
West Coast  

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za

 Ons kliënt is ’n produsent-verpakker-uitvoerder van sitrus en rooibostee geleë in die Citrusdal-omgewing. Hulle is tans op soek na ‘n geskikte persoon om die rol van Bestuurder: Hortologie te vul.  

Verantwoordelikhede: 

Die Bestuurder: Hortologie tree adviserend op vir Produksiebestuurders in die verbouing van citrus ten opsigte van: 

 • Algemene akkerbou praktyke                                            
 • Bemesting
 • Behulpsaam met opstel van begrotings                                                        
 • Implimentering van kwaliteitstandaarde
 • Besproeiingskedulering
 • Advies bied ten opsigte van presisie landboukundige data
 • Ontwikkeling van eenheid spesifieke citrus bestuursplanne 

 Vereistes: 

 • ‘n Toepaslike B-graad in Hotologie/ Plantfisiologie/Grondkunde as vakke  
 • Selfgemotiveerd en selfstandig
 • Sterk interpersoonlike vaardighede                 
 • Besigheidsinsig en oriëntering
 • Uitstekende kommunikasie vaardighede  

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat: 

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word 

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.


Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za