Admin/Skakelbeampte

Friday, 14 December, 2018
Ilze van Niekerk    
Worcester  

Aan de Doorns Wynkelder, geleë in die Worcester Wynstreek. beskik tans oor die volgende betrekking:

ADMIN/SKAKELBEAMPTE

Hierdie is ‘n geleentheid vir ‘n vlot tweetalige persoon met goeie kommunikasievaardighede wat goed met mense op alle vlakke kan kommunikeer.  ‘n Toepaslike naskoolse kwalifikasie, rekenaarvaardigheid (Pastel) en ‘n geldige rybewys sowel as eie vervoer is vereistes vir die pos terwyl ondervinding van die wynbedryf in die aansoeker se guns sal tel.

U veelsydige pligte behels o a:  *alle verwante administratiewe take eie aan hierdie pos * koördinering en reël van promosies en wynfeeste * wynverkope * die aanbied van formele en informele wynproeë * skakeling met kliënte, kelderlede en alle belangegroepe *hantering van skakelbord

In ruil vir jou bydrae bied Aan de Doorns Wynkelder ‘n mededingede vergoedingspakket aan.

Doen asseblief aanlyn aansoek by www.m3online.co.za voor 09:00 op 22 Januarie 2019.  Vir enige verdere navrae kontak vir Ilze van Niekerk by 021 863 1444.

Diensaanvaarding:  So spoedig moontlik

NS:  Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.