Admin/Skakelbeampte

Friday, 18 January, 2019
Ilze van Niekerk    
Worcester  

Brandvlei Wynkelder in die pragtige Worcester Wynstreek, beskik tans oor die volgende betrekking:

Admin/Skakelbeampte

Hierdie is ’n geleentheid vir 'n vlot tweetalige persoon wat goed met mense op alle vlakke kan kommunikeer. 'n Toepaslike naskoolse kwalifikasie en rekenaarvaardigheid is vereistes vir die pos. Ondervinding van die wynbedryf, asook kennis van sosiale media- en webblad-onderhoud, sal in die aansoeker se guns tel.

Die veelsydige pligte behels o a: * wynverkope * skakeling met kliënte, kelderlede en alle belangegroepe binne en buite die kelder * koördinering en reël van promosies en wynfeeste * debiteure * die aanbied van formele en informele wynproeë * sosiale media * alle verwante administratiewe en ad hoc take eie aan hierdie pos.

In ruil vir jou bydrae bied Brandvlei Wynkelder ’n mededingende vergoedingspakket aan.

Doen asseblief aanlyn aansoek by www.m3online.co.za voor 09:00 op 24 Januarie 2019. Vir enige verdere navrae kontak vir Ilze van Niekerk by 021 863 1444.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.