Ontvangsdame

Saturday, 9 February, 2019
Carmen Mac Curry     +27 21 8641705
Wellington  

Bosman Adama (Edms) Bpk - ‘n Goed gevestigde maatskappy in Wellington vereis 'n diensgeoriënteerde en professionele individu met 'n lewendige persoonlikheid om goed in 'n span te kan funksioneer. U sal die rol van 'n ontvangsdame vervul wat onder andere insluit: -

Ontvangs

 • Ontvang en verwelkom kliënte in ontvangs area.
 • Bestuur van skakelbord.
 • Verantwoordelik vir die netheid van ontvangsarea
 • Neem boodskappe, afsprake en doen besprekings
 • Bestuur daaglikse pos, koerier, aflewerings en reis reëlings van personeel.
 • Gereelde kommunikasie met lynbestuurders, drywers, kliënte en verkaffers om die gladde verloop van besigheid te verseker

Boekhouding:

 • Behartig die kleinkaste en die ondersteunende dokumentasie daarvan
 • Help loonklerk met rekonsiliasies en regstellings van werkers se ure.

Administrasie:

 • A\dministrasie pligte - liassering, maak van kopies en stoor van elektroniese dokumente
 • Voltooing van aansoekvorms soos versoek
 • Voorbereiding van korrespondensie dokumente
 • Behartig lisensie hernuwing en registrasies van voertuie
 • Maandelikse dieselverbruik monitor en verslag opstel
 • Weeklikse kragaankope en kragverkope en administrasie daarvan
 • Hanteer navrae en gee terugvoer aan bestuur

Vereistes:

 • Diploma in rekeningkunde of besigheidsadministrasie
 • Moet ten minste 3 jaar ontvangs en administratiewe ervaring het
 • Goeie kommunikeerder - Bevoeg in Afrikaans en Engels
 • Rekenaargeletterd
 • Professionele beeld - Goed versorg te alle tye.
 • Goeie telefoonetiket
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede
 • Goeie organisatoriese vaardighede en opvolgvaardighede
 • Akkuraatheid in alle werk wat gelewer word
 • Vermoë om goed in 'n span te werk
 • Intellektuele nuuskierigheid - 'n Ywerigheid om die werking van die onderneming te verstaan
 • Skep 'n beeld van allerhoogste professionaliteit te alle tye
 • Toon inisiatief


Om aansoek te doen, epos CV aan die Menslike Hulpbron Bestuurder - hr@bosmanadama.co.za