Krediteure Klerk

Thursday, 21 March, 2019
CA Support     +27 21 9130 828
Worcester  

‘n Medium groote vervaardigings onderneming benodig die dienste van ‘n veelsydige rekeningkundige persoon wat verantwoordelikheid kan aanvaar vir die volledige krediteure funksie.

VERANTWOORDELIKHEDE

• Volle Krediteure verwerking en rekonsiliasies

• Kommunikasie met krediteure

• Kasboek invoere en rekonsiliasies

• Algemene Adhoc finansiele funksies

• Administratiewe pligte en liaseering

 

KWALIFIKASIE EN ONDERVINDING

• Graad 12 

• Ondervinding in die volle rekonsiliasie proses van krediteure rekeninge

• Boekhou ondervinding

• Basiese kennis van BTW wetgewing

 

VEREISTES

• Rekenaar geletterd met ondervinding in MS Office (Excel, Word, Outlook)

• Beide Afrikaans en Engels ten volle magtig wees

• Kennis van Sage X3 ERP sal voordelig wees, maar is nie 'n vereiste nie

• Vermoë om onder druk te werk en streng keerdatums te handhaaf

• Vermoë om akkuraat en hoë volume werk te hanteer

 

Indien jy belangstel in die posisies en aan bogemelde vereistes voldoen, doen gerus aansoek deur enige van die volgende opsies uit te voer:

• Aanlyn aansoek te doen by www.casupport.co.za/vacancies of

• 'n Volledige CV te e-pos na admin@casupport.co.za

 

Neem asseblief kennis dat indien u nie binne 30 dae vanaf u aansoek terugvoering of enige reaksie ontvang het nie, u die aansoek as onsuksesvol moet beskou.