Krediteure Klerk

Tuesday, 16 April, 2019
Anel Odendaal    
Franschhoek  

Historic Wines of the Cape in die Franschhoekvallei verlang ’n dinamiese persoon met ’n sterk rekeningkundige agtergrond.  

 Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende verantwoordelik wees

* totale krediteure-administrasie * krediteurerekonsiliasies en nagaan van verskafferbesonderhede (insluitend bankbesonderhede) * verwerking en hantering van fakture * nakoming van betaalvoorskrifte * kredietbeheer ten opsigte van verskaffers * byhou van grootboekrekeninge * datavaslegging * hantering van verskaffernavrae * liassering van fakture * ad hoc-take

 Die volgende kriteria is van toepassing

* ten minste drie jaar ondervinding in ’n soortgelyke pos * ’n toepaslike tersiêre kwalifikasie * uitmuntende kommunikeervermoë en taalvaardigheid in Afrikaans en Engels * sterk werkdissipline, met die vermoë om druk te kan hanteer * puik organiseervaardighede * rekenaarvaardigheid bo die gemiddelde * ervaring in die wynbedryf sal voordelig wees, maar is nie ‘n vereiste nie.

 ’n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en kriteria word aangebied.

Diensaanvaarding so spoedig moontlik.

 Rig asb. u CV en dekbrief om Anél Odendaal by e-pos ao.hr@historicwines.co.za voor 09:00 Vrydag 19 April 2019 te bereik.

 As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.