Kelderwerknemer

Tuesday, 2 July, 2019
Carmen Anthony     0218768817
Franschhoek  

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik wees:
*algemene kelderwerk * opstel en voorbereiding van wynbewegings * vul en leeg maak van vate * skoonmaak van kelder * tenke was

Die volgende word vereis:

*ten minste 2 jaar ervaring in ‘n soortgelyke posisie * die vermoë om gemaklik op alle vlakke te kommunikeer * kan onafhanklik maar ook in spanverband funksioneer * bereidwilligheid om te leer * bereidwilligheid om geskeduleerde Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae te werk gedurende parstyd * sober gewoontes
‘n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande kriteria word aangebied.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Rig asb. u CV en dekbrief om Anel Odendaal by e-pos ao.hr@historicwines.co.za voor 09:00 Vrydag 12 Julie 2019 te bereik.

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie