Handelsmerkbestuurder

Wednesday, 10 July, 2019
Anel Odendaal     0218768026
Franschhoek  

La Motte Landgoed in die Franschhoekvallei verlang 'n toegewyde, vindingryke persoon met 'n positiewe lewenshouding om die beeld van La Motte as premium handelsmerk te bevorder en uit te bou.

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik wees: * effektiewe implementering en monitering van die bemarking- en verkoopstrategie * doeltreffende skakeling met nasionale en internasionale agente en verkoopsverteenwoordigers * produk- en verpakkingsontwikkeling * koördinering van verbruikers- en handelspromosies * begrotingsbeheer * verkoop- en bemarkingsadministrasie * interpretasie en benutting van marknavorsingsresultate * identifisering van handelsmerkgeleenthede * die uitleef van 'n kultuur van uitnemendheid in sakeverhoudings en kommunikasie.

Die volgende word vereis: * ‘n Naskoolse kwalifikasie in ‘n handels- of bemarkingsrigting * drie jaar ervaring in ‘n soortgelyke posisie in die wynbedryf * 'n natuurlike aanvoeling vir bemarkingsbeginsels t.o.v. 'n produk wat met uitnemendheid geassosieer word * uitmuntende  kommunikasievaardighede * die vermoë om uiteenlopende take in ooreenstemming met strawwe spertye te hanteer * syferkundige vermoë * deeglikheid, 'n georganiseerde werkswyse en aandag aan detail * 'n kreatiewe aanvoeling. 

La Motte bied ‘n mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan die bostaande vereistes en pligte.

Rig asb. u CV en dekbrief om Anél Odendaal by e-pos ao.hr@historicwines.co.za voor 09:00 Woensdag 17 Julie 2019 te bereik. 

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.