Kwaliteitskontroleur - Vrugte Industrie - Ceres/Wolseley Omgewing

Tuesday, 19 May, 2020
Lee-Zanne Flaatten     0824188747
  

Die posbekleër, wat deel vorm van 'n dinamiese tegniese span met verskeie rolspelers, sal verantwoordelik wees vir die versekering dat die regte kwaliteit tafeldruiwe, kern/steenvrugte en sitrus deurgaans volgens vereiste markspesifikasies verpak word by verskeie verpakkingsaanlegte wat wydverspreid is.

  • Toepassing van gehalte protokolle
  • Verseker nakoming van kliënte-spesifikasies
  • Toetsing van interne vruggehalte en raklewe, asook rekordhouding van daarmee gepaardgaande inligting tydens die vrugteverpakkingsproses
  • Proaktiewe terugvoer aan die Kwaliteit Bestuurder, Kommersiële spanne asook kommunikasie met produsente en verpakkers t.o.v. kwaliteitsaangeleenthede bystand met voedselveiligheid sisteme, indien van toepassing.
  • Hierdie is ‘n ideale loopbaan ontwikkeling geleentheid vir ‘n jong toepaslike gekwalifiseerde persoon.
  • Rekenaargeletterdheid is belangrik.
  • Energiek wees, druk goed hanteer,  proaktief kan dink en reageer
  • 'n Goeie kommunikeerder wees en sinergie binne spanverband bevorder
  • selfstandig en bereid wees om te reis.
  • Die vergoedingspakket sal markgerig wees. Die suksesvolle persoon/persone sal vanaf die Prince Alfred Hamlet kantoor funksioneer en dus verkieslik in die Ceres/Wolseley omgewing vestig of gevestigwees.

Email CV n WORD formaat: inadmin@mweb.co.za