Assistent Rekenmeester (Wynbedryf)

Thursday, 1 April, 2021
anonymous    
Worcester  

Overhex Private Cellar, ‘n gevestigde wynkelder in die skilderagtige Breederivier wynvallei beskik tans oor hierdie uitdagende geleentheid vir ‘n dinamiese persoon wat onafhanklik, asook in spanverband kan goed saamwerk en wat in besit is van ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie.  Ondervinding in die wynbedryf sal in die aansoeker se guns tel.

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Finansiële Bestuurder rapporteer en die verantwoordelikhede sluit die volgende in:  * boekhouding tot op proefbalansstadium

* debiteure & krediteure * BTW en ander statutêre opgawes * opstel van jaarlikse begroting * kontantvloei * bystand met eksterne ouditvoorbereiding * asook ander take verwant aan die pos.

Die ideale kandidaat moet rekenaarvaardig, baie deeglik, akkuraat en resultaat gedrewe wees.

In ruil vir jou bydrae bied ons ’n mededingende vergoedingspakket aan.

 
Doen asseblief aansoek by recruitment@overhex.com voor 12 April 2021.    

Diensaanvaarding:   So spoedig moontlik.

NS:  Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.