Werkswinkel Bestuurder - Vrugte Industrie - De Doorns

Thursday, 9 September, 2021
Lee-Zanne Flaatten     0824188747
  

‘n Familie besigheid wat fokus op die verbouing, verpakking en uitvoer van tafeldruiwe en sitrus in die Hexrivier Vallei is opsoek na die dienste van ‘n Werkswinkel Bestuurder word benodig in die Hexrivier Vallei, De Doorns.

Vereistes:

▪ Energieke, hardwerkende, selfgedrewe individue met ‘n liefde vir meganiese onderhoud ondersteun deur ʼn suksesvolle rekord van minimum 3 jaar Meganiese / Onderhoud en Werktuigkundige ondervinding.

▪ Meganiese ondervinding van trekkers, pakstoor-masjiene, pompkamers / toerusting en ander landbou toerusting / implemente word sterk aanbeveel.

▪ Die vermoë om onder druk te kan funksioneer.

▪ Goeie mense verhoudinge en bo-gemiddelde kommunikasievaardighede op alle vlakke.

▪ Gewilligheid om verder te leer en werksaam te wees, binne die vasgestelde riglyne.

▪ Sterk beplannings – en taak afhandeling vaardighede.

▪ Relevante kwalifikasie

▪ Proaktiewe benadering tot bestuur, beplanning en uitvoering van take

Pligte:

Die applikant sal onder hoofbestuur verantwoordelik wees vir die onafhanklike bestuur van ‘n volledige werkswinkel vir 500ha.

Ander prestasie areas is as volg: Onderhoud & herstel van landbou implemente, Voorkomende diens, herstel, instandhouding van trekkers, Pompkamer pompe, toerusting, Spuit karre, vragmotors, motorfietse. Voorraadbestuur van diesel, petrol, toerusting en gereedskap.

Basiese elektroniese en meganiese onderhoud van die boerdery se besproeiings infrastruktuur.

Ontwikkeling en implementering van inspeksie en herstel skedules en praktyke.

Algemene onderhoud van geboue

Bestuur teen alle tye, goeie veiligheids en beroepsgesondheid praktyke.WRRK

Aansoek sluit 30 September

Email CV in WORD formaat: inadmin@mweb.co.za