Assistent Plaasbestuurder

Saturday, 15 January, 2022
anonymous    
Robertson  

Robertson Distrik

My kliënt is ongeveer 15 km buite Robertson en het landbou vertakkings soos wingerd, steenvrugte en groente.

Hy benodig tans die dienste van  jong energieke en hardwerkende persoon om by hul aan te sluit.

Die geskikte kandidaat  sal hoofsaaklik betrokke wees by die bestuur van die werknemers en ander take soos aan hom toegewys.

Dit is ʼn ideale geleentheid vir iemand wat ʼn passie het vir die landbou en bereid is om te leer.

Daar sal van hom verwag kan word om naweek dienste te verrig.

VEREISTES:

  • Die geskikte kandidaat moet beskik oor minstens vyf jaar praktiese ondervinding
  • ʼn Naskoolse landbou kwalifikasie sal in u guns tel
  • Leierskap vaardighede
  • Moet werknemers kan bestuur, motiveer en dissiplineer
  • Basiese meganiese kennis
  • Beskik oor eie vervoer

Diensaanvaarding: Soos ooreengekom.

Rig u aansoeke voor: 28 Januarie 2022 aan: alna@bvpd.co.za

(Indien u nie binne 14  dae na sluiting van aansoeke van ons gehoor het nie, was u aansoek onsuksesvol)