Administratiewe Beampte

Tuesday, 25 August, 2020
Everywine    
Stellenbosch  

Everywine, maatskappy in Stellenbosch,  is opsoek na 'n Administratiewe Beampte. Vereistes vir die pos - Skakeling met kiente en rekenaarvaardig met  MS Word, Excel, Pastell, internet ,e-pos en  instagram, tweetalig.

Pligte rondom die aanstelling behels die volgende:* ontvangs en algemene administratiewe take *aankope en verkope *skakeling met verskaffers *bestuur van voorraadvlakke *debituere *krediteure *boekhouding tot op proefbalans op Pastell. Pastell Payroll.

Please send your CV to info@everywine.co.za.