Finansiële Bestuurder - Botha Wynkelder

Thursday, 21 March, 2019
Ilze van Niekerk    
Worcester  

Botha Wynkelder, geleë in die skilderagtige Breedekloof Wynvallei, beskik tans oor bogenoemde loopbaangeleentheid vir ’n dinamiese persoon wat ten volle tweetalig is, goeie menseverhoudinge handhaaf, ’n uitstekende kommunikeerder is, organisatories is, onder druk en baie noukeurig kan werk. ’n Toepaslike naskoolse rekeningkundige kwalifikasie met ten minste 3 jaar ondervinding in ’n soortgelyke pos en goeie rekenaarvaardighede (Sage/Pastel/Pastel Payroll) is vereistes vir die pos, terwyl ondervinding van die wynbedryf in u guns sal tel.

Die suksesvolle kandidaat sal direk rapporteer aan die Hoof Uitvoerende Bestuurder en sal verantwoordelik wees vir die bestuur van die totale finansiële afdeling wat insluit:  * maandelikse bestuurstate * jaareind finansiële state * jaarlikse begrotings * grootboek * bestuursinligtingstelsel instandhouding * tesouriefunksie * oorkoepelende bestuur van debiteure en krediteure funksie * voortdurende ontwikkeling, implementering en verfyning van interne beheer stelsels en kontroles * nakoming van statutêre en regulatoriese vereistes asook alle ander pligte wat verband hou met hierdie pos.

In ruil bied ons Botha Wynkelder ‘n mededingende vergoedingspakket aan.

Doen asseblief aanlyn aansoek by www.m3online.co.za voor 09:00 op 10 April 2019.  Vir algemene navrae kontak Ilze van Niekerk by M3 Human Capital Management 021 863 1444.

Aanvangsdatum: So gou as moontlik.

NS:  Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was