Instandhouding Assistent

Friday, 31 May, 2019
anonymous    
Stellenbosch  

Kleine Zalze Wyne in Stellenbosch beskik oor ‘n vakature vir ‘n ervare en veelsydige Instandhouding Assistent.

Die Instandhouding Assistent rapporteer direk aan die Instandhoudingsbestuurder en is verantwoordelik vir:

  • Verskeidenheid van tegniese instandhoudingstake soos vereis en deur die Instandhoudingsbestuurder uiteengesit.
  • Dit mag meganiese-, elektriese-, bouwerk- en skrynwerk dissiplines insluit. Elektriese kennis ondersteun deur ‘n tegniese kwalifikasie sal ‘n aanbeveling wees terwyl kennis van sweiswerk ook ‘n aanbeveling sal wees.
  • Enige ander ad-hoc take wat mag voorkom.

Verder moet die suksesvolle kandidaat:

  • Minstens oor 3 jaar bedryfservaring in algemene tegniese instandhouding van fasiliteite, toerusting, voertuie en geboue beskik.
  • Goed in ‘n span kan saamwerk en moet ingesteld wees op goeie gehalte werk.
  • Beskik oor ‘n geldige bestuurslisensie en bereid wees om na-ure en oor naweke bystand te verrig.
  • Kwalifikasies: Minimum ‘n tegniese na-skoolse kwalifikasie (bv. N3 of ekwivalent).

Kleine Zalze is ‘n gelyke indiensname werkgewer en aansoeke vanuit die aangewese groepe sal verwelkom word.  ʼn Markverwante vergoedingspakket na gelang van kwalifikasies en ondervinding sal aangebied word. Rig u CV en dekbrief voor 07 Junie 2019 aan wine@kleinezalze.co.za of faks dit na 021 – 880 0716.

 

Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum in kennis gestel word nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsukselvol was.