Maatskappybode

Tuesday, 2 July, 2019
Carmen Anthony     0218768817
Franschhoek  

Die suksesvolle kandidaat sal vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik wees:
• Algemene werk as bode, soos aflewerings en die afhaal van goedere, posstukke, pakkette, ens. • Hantering van bankverwante aflewerings en inbetalings • Die vervoer van personeel en gaste • Die omsien na voertuie: instandhouding, skoonmaak, padwaardigheid, lisensiëring, ens. • Aankope van kruideniersware vir kantore en nasorg • Hulpverlening met instandhouding by kantore • Basiese administratiewe take • Hulpverlening met maatskappy aktiwiteite

Die volgende word vereis:
• Ten minste 2 jaar ervaring in ’n soortgelyke posisie • Puik taalvaardigheid in Afrikaans en Engels • 'n Netjiese voorkoms en professionele werksetiek • Die vermoë om gemaklik op alle vlakke te kommunikeer • ‘n Geldige rybewys en puik vaardigheid met voertuigbestuur • Bereidwilligheid om geskeduleerde Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae te werk

‘n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande kriteria word aangebied.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Rig asb. u CV en dekbrief om Anél Odendaal by e-pos ao.hr@historicwines.co.za voor 09:00 Vrydag 12 Julie 2019 te bereik.

As u binne twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoering ontvang nie, aanvaar asseblief dat u aansoek nie geslaag het nie.