Assistent Operasionele Bestuurder

Thursday, 13 February, 2020
Hendrik le Roux     +27828712490
Stellenbosch  

Assistent Operasionele Bestuurder – Draslovka Services RSA


Draslovka Services RSA beskik tans oor ’n werksgeleentheid vir ’n Assistent Operasionele Bestuurder, wat aan die Operasionele Bestuurder sal rapporteer en sal onder andere verantwoordelik wees vir die volgende:

 • TOEDIENING, TOERUSTING EN ONDERSTEUNENDE TEGNOLOGIE
 • BESTUUR VAN DIE GROND BEROOKINGS PLAN
 • IMPLEMENTERING VAN VEILIGHEIDSMAATREELS
 • BUFFERSONE VEREISTES
 • NOODGEVAL GEREEDHEID EN REAKSIE VEREISTES
 • TEGNIESE ONDERSTEUNING
 • VERSLAGGEWING
 • KLIENTE DIENS
 • BEMARKING
 • VOORRAADHOUDING
 • ALLE ANDER AD HOC-ADMINISTRATIEWE TAKE WAT MET DIE POSISIE VERBAND HOU

Die volgende is ’n voorvereiste vir die pos:

 • `n Toepaslike tersiêre kwalifikasie : B.Sc. Landbou of soortgelyke kwalifikasie
 • 3 tot 5 jaar relevante ervaring
 • Bestuurslisensie (PDP & DANGEROUS GOODS)
 • Eie Vervoer
 • PCO Lisensie
 • Goeie kommunikasie vermoë (Afrikaans & Engels)
 • Loopbaan gedrewe
 • Onder druk werk

In ruil bied Draslovka Services RSA ’n markverwante vergoedingspakket aan.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Doen asseblief  aansoek by hendrik.leroux@draslovka-services.co.za voor 17:00 op 18 Februarie 2020.