Administratiewe Beampte

Monday, 31 August, 2020
Gawie le Roux     0828564779
Stellenbosch  

Everywine, is opsoek na n Administratiewe Beampte. Vereiste vir die pos -Skakeling met kliente en rekenaar vaardig met MS WORD,EXEL,PASTELL,INTERNET,                    E-POS,INSTAGRAM en TWEETALIG

Pligte rondom die aanstelling behels die volgende : Ontvangs en algemene administratiewe take , Aankope en interne verkope ,Skakeling met verskaffers en kliente , Bestuur van voorraad vlakke , Debiteure en krediteure en boekhouding op Pastell