Parshulp 2020

Wednesday, 23 October, 2019
anonymous    
Breedekloof  

Badsberg Kelder het ‘n tydelike vakante pos beskikbaar vir ‘n dame tydens parstyd 2020.

Tydperk:  Laat Januarie tot April 2020

Vereistes: energiek, moet onder druk kan funksioneer, bereidwilligheid om lang ure en naweke te werk.

Vergoeding: markverwant met oortyd, verblyf en etes ingesluit

Indien belangstel stuur CV aan: Shazell@badsberg.co.za