Plaasbestuurder

Friday, 28 May, 2021
anonymous    
Robertson  

Plaasbestuurder - (Sagtevrugte / Wyndruiwe)

Ons kliënt, geleë in die skilderagtige Robertson distrik het ‘n gemengde boerdery met hoofsaaklik wingerd, perskes en appelkose. 

Die geskikte kandidaat is ’n passievolle jong landboukundige wat met selfvertroue en ’n verantwoordelikheidsin te werk gaan. Die posbekleër moet goeie menseverhoudings kan handhaaf, onafhanklik kan funksioneer en eie inisiatief kan gebruik.

’n Toepaslike na-skoolse kwalifikasie asook 5 jaar ondervinding van steenvrugte-/wyndruif verbouing is ‘n vereistes vir die pos.

Daar sal van die kandidaat verwag word om:

  • werknemers daaglikse effektief te bestuur en te motiveer om daaglikse doelwitte te bereik
  • primêre/elementêre instandhouding take te verrig
  • hanteer alle administrasie en ook alle ander take verwant aan die pos

Indien jy van mening is dat jy die regte persoon vir die pos is, stuur jou aansoek voor 10 Junie 2021 aan: magda@bvpd.co.za