Vurkhyser Drywer

Tuesday, 16 April, 2019
anonymous    
Stellenbosch  

Kleine Zalze Wines naby Stellenbosch, beskik tans oor ‘n vakante pos vir ‘n Vurkhyser Drywer.  Die persoon sal verantwoordelik wees vir die ontvang, vervoer en laai van voorraad en produkte, met toepassing van die Wet op Beroepsveiligheid; die pligte sal egter nie beperk wees tot dit nie.

 

Die suksesvolle kandidaat sal moet beskik oor:

  • ‘n geldige vurkhyser lisensie.
  • ten minste 3-jaar ervaring op ‘n vurkhyser.
  • graad 10 (minimum vereiste)

 

Salaris:  Markverwant en afhangend van ondervinding

 

Indien jy aan die vereistes voldoen en aansoek wil doen vir die pos, stuur jou CV met dekbrief per e-pos na wine@kleinezalze.co.za